Doelstelling

De Vlaamse STEM Olympiade Junior wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de belangstelling voor technologie aanwakkeren, de waardering voor het vakgebied vergroten, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen, de maatschappelijke relevantie van technologie aantonen, en leerlingen uit het lager onderwijs stimuleren om een opleiding in de technologie te volgen. Ook in technologie kan je uitblinken!

Werkwijze

Tijdens de voorronde krijgen de leerlingen een reeks uitdagende en maatschappelijk relevante meerkeuzevragen voorgeschoteld. Dit gebeurt in de eigen school, onder het waakzame oog van een verantwoordelijke leerkracht. De 64 leerlingen met de hoogste score en de tien beste leerkrachten worden geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de finale. Naast meerkeuzevragen zijn er in deze finale ook vier praktische proeven. De finaleronde vindt plaats op een centrale locatie in Vlaanderen.

De meerkeuzevragen komen uit verschillende domeinen die te linken zijn met technologie. Uiteraard vormt het vak wereldoriëntatie de basis van de technologie. In de vragen wordt er gepolst naar het technologisch inzicht van de jongeren, meer dan naar vakkennis. De domeinen die aan bod komen zijn biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en technisch tekenen. Voor elk wat wils dus. Geen enkele studierichting in het lager onderwijs behelst al deze domeinen, daarom dat iedereen met wat gezond verstand en affiniteit met wetenschappen en technologie een kans maakt om te slagen! Deelnemen is belangrijker dan winnen, daarom ontvangt iedere deelnemer een prijs! Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen voor de laureaten van de finale. Bovendien ontvangt de contactpersoon van de school, die de organisatie van de voorronde in de eigen school in handen neemt, een attentie.

Praktisch

De voorronde vindt kan digitaal doorgaan via online.stemolympiade.be , of op papier. De finale van jaargang 23-24 vindt plaats in het ministerie van Onderwijs in Brussel. Het uurschema van de finaledag vindt u verder op deze pagina.
Alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs kunnen deelnemen.
Ook de leerkrachten en ouders kunnen online deelnemen. Voor de ouders kan dit hier.

Kalender

Belangrijke data voor de schoolverantwoordelijken! Een overzicht van onze administratieve kalender:

 • Inschrijvingen vanaf: 04/09/2023
 • Afsluiten inschrijvingen: 20/10/2023
 • Versturen instructies plaatselijke voorronde, vragenpakket en antwoordformulieren: week van 20/11/2023
 • Voorronde: van 27/11/2023 tot 08/12/2023 online of op papier. Bij onlinedeelname kan er ook gebruikgemaakt worden van spraaktechnologie.
 • Terugsturen van de antwoordformulieren ten laatste op: 11/12/2023 (via een meegeleverde enveloppe)
 • Ouders kunnen deelnemen 14/12/2023
 • Publicatie van de antwoorden: 15/12/2023 (enkel voor de contactpersoon van de school)
 • Ontvangen resultaten voorronde: 15/01/2024 (enkel voor de contactpersoon van de school)
 • Instructies finale: 26/02/2024 (enkel voor de finalisten)
 • Einde facebook fotowedstrijd: 02/03/2024 om 20u00
 • Finale en prijsuitreiking Junior Stemolympiade: zaterdag 09/03/2024 van 8.30 u. tot 12.30 u..

Uurschema van de finaledag

8.30 u.: ontvangst
9.00 u.: theoretische proef
9.30 u.: praktische proeven
11.15 u.: receptie
12.00 u.: prijsuitreiking
12.30 u.: einde

Minister dhr. Jan Jambon reikt de prijzen uit tijdens de plechtige prijsuitreiking.
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

Jacotte is onze gastvrouw

Prijzenpot van de finaledag

Hieronder een overzicht van de prijzenpot die de finalisten zullen winnen. Het zijn alle technologisch gerelateerde leuke naturaprijzen met een waarde van +/- € 13.800 in totaal:

 • 1e tot 3e plaats (goud): naturaprijzen ter waarde van +/- € 750.
 • 4e tot 10e plaats (zilver): naturaprijzen ter waarde van +/- € 290.
 • 11e tot 56e plaats (brons): naturaprijzen ter waarde van +/- € 160.
 • voor iedereen een goodybag

Hieronder een overzicht van de prijzenpot die de leerkrachten finalisten zullen winnen. Het zijn meestal STEM/technologiegerelateerde leuke naturaprijzen met een waarde van € 2020 in totaal:

 • 1ste plaats: +/- € 615 (GOUD)
 • 2de tot 9de plaats: +/- € 155 (ZILVER)

Met dank aan de partners!

Samenwerking Nederland

Nederlandse scholen kunnen ook intekenen voor onze Vlaamse STEM Olympiade Junior en ze krijgen dan dezelfde STEM-vragen zoals in Vlaanderen. De deelnemers met de allerbeste resultaten, volgens hun procentuele inschrijving, kunnen dan deelnemen bij de finale in Brussel. We zijn alvast nieuwsgierig naar de resultaten van de Vlaamse en de Nederlandse deelnemers.

Samenwerking met Vlaamse Overheid LeerID en Eummena

Om de online vraagstelling te organiseren werken we samen met Eummena, dat onze Moodle-vragensite beheert, en met de Vlaamse Overheid, waarvan we het LeerID-protocol gebruiken. Om wat wetgeving betreft in orde te zijn ivm GPDR-regels publiceren we hierbij het  protocol dat we afsloten met LeerID, en de verwerkersovereenkomst die we afsloten met Eummena.
Lees hier de engagementsverklaring betreffende de LeerID.
Zie good practice (van min. 32 tot 42).

Wil je weten hoe je je leerlingen een LeerID kan geven, klik dan hiernaast op het logo!

  

Leerdoelen uitgaande de STEM Olympiade

Hier een opsomming van de bereikte leerdoelen na afleggen van de STEM Olympiade (vanaf 2024-2025). De groen gemarkeerde delen hebben te maken met het beantwoorden van de vragen; de rest heeft te maken met het STEM Tornooi. Opgemaakt in samenwerking met de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen – Antwerpen.
    ZILL     -        GO!      -       OVSG

Wedstrijdreglement

Algemeen

 1. Aan de Vlaamse STEM Olympiade Junior kunnen alle leerlingen deelnemen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs.
 2. De organisatie van de Vlaamse STEM Olympiade Junior is in handen van Agoria, Defensie, Equans, NMBS/Infrabel, Johnson&Johnson, TVH, Unilin, Volta, EOS Wetenschap, RTC Antwerpen, Technopolis, KU Leuven, UGent, UHasselt, Associatie UAntwerpen, VUB, Erasmus, PXL, Thomas More, VIVES, hierna de inrichters genoemd.
 3. Inschrijving van leerlingen gebeurt via de schoolverantwoordelijke van de deelnemende school. Hiervoor dient de school zich ieder schooljaar online in te schrijven. Hierbij worden de naam en contactgegevens van een schoolverantwoordelijke ingevoerd. Uiterste datum: zie tijdstabel hierboven.
 4. Pas als de schoolverantwoordelijke gekend is, kunnen leerlingen als deelnemer worden opgegeven.
 5. Inschrijving van de deelnemers gebeurt online door de schoolverantwoordelijke. Uiterste datum: zie tijdstabel hierboven.
 6. Er is een bijdrage van € 3 per deelnemer verschuldigd bij papieren afname en een bijdrage van € 2,5 bij online afname. Bij het afsluiten van de inschrijvingen wordt hiervoor een factuur verzonden naar de schoolverantwoordelijke.
 7. Eventuele verplaatsingsonkosten zijn ten laste van de deelnemende school of deelnemers.

Verloop van de wedstrijd

 1. Bij het begin van ieder schooljaar wordt de tijdstabel online gepubliceerd (zie hierboven).
 2. De wedstrijd verloopt in twee stappen: een voorronde en finale.
 3. De voorronde wordt in de deelnemende scholen georganiseerd onder toezicht van de schoolverantwoordelijke. Deze is verantwoordelijk voor het eerlijk verloop van de voorronde.
 4. De schoolverantwoordelijke organiseert de voorronde volgens de instructies die hem of haar minstens een week voor de voorronde bezorgd werden door de inrichters.
 5. De voorronde vindt in alle deelnemende scholen op hetzelfde ogenblik plaats.
 6. De voorronde bestaat uit meerkeuzevragen.
 7. De finale bestaat uit meerkeuzevragen en vier praktische proeven.
 8. De thema's van de vragen worden door de inrichters vastgelegd en gepubliceerd op de website.
 9. De wedstrijdjury staat in voor de quotering van de antwoorden van zowel voorronde als finale.
 10. De wedstrijdjury maakt een rangschikking op van de deelnemers van de voorronde en bezorgt een lijst van de resultaten van de deelnemers van de eigen school aan de schoolverantwoordelijke. Resultaten van de andere deelnemende scholen worden niet publiek gemaakt.
 11. Alle deelnemers aan de voorronde ontvangen een attentie via de schoolverantwoordelijke.
 12. De inrichters bepalen het aantal deelnemers dat door kan gaan naar de finale. Dit zijn de leerlingen die de hoogste scores behaald hebben tijdens de voorronden, hun aantal wordt beperkt tot een maximum van 64. Een afwijking hierop kan gemaakt worden indien enkele deelnemers een gelijke score hebben als de 64ste deelnemer in de rangschikking. De inrichters kunnen in dat geval beslissen om de groep uit te breiden of te beperken, zodat alle deelnemers met dezelfde rangschikking geselecteerd worden. De beslissing van de inrichters hierin is ontegensprekelijk.
 13. De lijst van geselecteerde deelnemers wordt publiek gemaakt via de website. Alleen de naam en school worden vermeld, de resultaten niet. De lijst wordt alfabetisch gerangschikt op naam.
 14. Alle geselecteerde deelnemers worden verondersteld deel te nemen aan de finale. Inschrijven voor de finale is bijgevolg niet nodig.
 15. De schoolverantwoordelijken worden op de hoogte gesteld door de inrichters indien deelnemers uit hun school geselecteerd werden voor de finale.
 16. De finale vindt plaats op één moment en plaats voor alle deelnemers.
 17. De wedstrijdjury maakt een rangschikking op van de resultaten van de deelnemers na het beëindigen van de finale. Deze rangschikking wordt publiek gemaakt op een officiële proclamatieplechtigheid. De deelnemers worden een prijs toegekend volgens hun klassering in de finale.

Wedstrijdjury

 1. De wedstrijdjury wordt jaarlijks samengesteld uit vrijwillige juryleden uit het technisch (hoger) onderwijs, de academische wereld en vertegenwoordigers uit de technologiesector.
 2. De wedstrijdjury bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van de inrichters.
 3. De juryleden kiezen een voorzitter en een secretaris uit de groep. Deze twee taken zijn onverenigbaar.
 4. De juryleden mogen geen werkrelatie hebben met deelnemende scholen.
 5. De juryleden bepalen de vragen die gesteld worden in beide ronden.
 6. De juryleden bewaren discretie omtrent de vragen.
 7. De wedstrijdjury neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Indien er een even aantal stemgerechtigden is, heeft de voorzitter een dubbele stem.
 8. De wedstrijdjury informeert de inrichters omtrent de resultaten.
 9. De secretaris verzorgt de communicatie met de schoolverantwoordelijke.

Controle en onregelmatigheden

 1. De wedstrijdjury kan één van zijn leden of een afgevaardigde van de inrichters controle laten uitvoeren op de organisatie van de voorronde met bijzondere aandacht voor de eerlijkheid.
 2. Indien onregelmatigheden worden vastgesteld bij de controle van de organisatie van de voorronde, wordt de wedstrijdjury hiervan op de hoogte gesteld door het jurylid of afgevaardigde.
 3. De voorronde zal niet onderbroken worden bij het vaststellen van onregelmatigheden.
 4. De schoolverantwoordelijke zal gehoord worden door de wedstrijdjury of zijn voorzitter vooraleer een beslissing wordt genomen. De voorzitter brengt desgevallend verslag uit aan de wedstrijdjury.
 5. De wedstrijdjury kan desgevallend beslissen om de deelnemende school uit te sluiten van deelname aan de finale en/of om de resultaten van de leerlingen van de deelnemende school nietig te verklaren.
 6. De beslissing hieromtrent wordt genomen in de tijd tussen de voorronde en de finale. De schoolverantwoordelijke wordt hiervan op de hoogte gesteld, minstens één week voor de finale.