Doelstelling

Doelstelling: De Vlaamse STEM Olympiade Youth wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen en leerlingen uit het secundair onderwijs stimuleren om een hogere opleiding in de technologie te volgen.

Werkwijze

Tijdens de voorronde krijgen de leerlingen een reeks uitdagende meerkeuzevragen voorgeschoteld. Dit gebeurt in de eigen school, onder het waakzame oog van een verantwoordelijke leerkracht. De 64 leerlingen met de hoogste score worden geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de finale. Naast meerkeuzevragen zijn er in deze ronde ook enkele engineeringsopdrachten. De finale vindt plaats op een centrale locatie in Vlaanderen.

De meerkeuzevragen komen uit verschillende domeinen die te linken zijn met technologie. Uiteraard vormen de exacte wetenschappen de basis van de technologie. In de vragen wordt er gepolst naar het technologisch inzicht van de jongeren, meer dan naar vakkennis. De domeinen die aan bod komen zijn biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en technisch tekenen. Voor elk wat wils dus. Geen enkele studierichting in het middelbaar onderwijs behelst al deze domeinen, vandaar dat elkeen met wat gezond verstand en affiniteit met wetenschappen en technologie een kans maakt om te slagen! De olympiade richt zich dan ook tot alle leerlingen van de eerste graad.

Deelnemen is belangrijker dan winnen, daarom ontvangt iedere deelnemer een prijs! Uiteraard zijn er mooie prijzen te winnen voor de laureaten van de finaleronde. Bovendien ontvangt ook de verantwoordelijke leerkracht, die de organisatie van de voorronde in de eigen school in handen neemt, een attentie.

Praktisch

De voorronde vindt plaats in de eigen school en gebeurt online. De finale van schooljaar 23-24 vindt plaats in het Ministerie van Onderwijs te Brussel.

Het uurschema van de finaledag vindt u verder op deze pagina.

ALLE leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs kunnen deelnemen.
Ook de leerkrachten en ouders kunnen online deelnemen. Voor de ouders kan dit hier.
Gerelateerde vakgebieden zijn: natuurwetenschappen, technologische activiteit en STEM.

Kalender

Belangrijke data voor de schoolverantwoordelijken! Een overzicht van onze administratieve kalender:

 • Inschrijvingen vanaf: 04/09/2023
 • Afsluiten inschrijvingen: 08/12/2023
 • Versturen instructies plaatselijke voorronde, logincodes en vragenbundels: 15/01/2024
 • Plaatselijke voorronde VSO: week van 22/01/2024 tot 02/02/2024 online. De voorronde duurt 45 minuten.
 • Ouders kunnen deelnemen tot 11/02/2023
 • Publicatie van de antwoorden en de resultaten: 16/02/2024 (enkel voor de contactpersoon van de school)
 • Instructies finale: 26/02/2024
 • Einde facebook fotowedstrijd: 02/03/2024 om 20u00
 • Finale en proclamatie zaterdag 9/03/2024 – van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Uurschema van de finaledag

13.30 uur: ontvangst
14.00 uur: theoretische proef
14.30 uur: praktische proeven
16.15 uur: receptie
17.00 uur: prijsuitreiking
17.30 uur: einde

Oud Minister dhr. Koen Geens reikt de prijzen uit tijdens de plechtige prijsuitreiking.

Jacotte is onze gastvrouw

Prijzenpot van de finaledag

Hieronder een overzicht van de prijzenpot die de finalisten zullen winnen. Het zijn meestal STEM/technologiegerelateerde leuke naturaprijzen met een waarde van +/- € 17.250 in totaal:

 • 1ste plaats voor eerstejaars en tweedejaars: +/- € 770 (GOUD)
 • 2de tot 4de plaats eerstejaars en 2de tot 6de plaats tweedejaars: +/- € 310 (ZILVER)
 • alle anderen: +/- € 230 (BRONS)
 • voor iedereen een goodybag

Hieronder een overzicht van de prijzenpot die de leerkrachten finalisten zullen winnen. Het zijn meestal STEM/technologiegerelateerde leuke naturaprijzen met een waarde van € 1500 in totaal:

 • 1ste plaats: +/- € 615 (GOUD)
 • 2de tot 9de plaats: +/- € 155 (ZILVER)

Met dank aan de partners!

Samenwerking met Vlaamse Overheid LeerID en Eummena

Om de online vraagstelling te organiseren werken we samen met Eummena, dat onze Moodle-vragensite beheert, en met de Vlaamse Overheid, waarvan we het LeerID-protocol gebruiken. Om wat wetgeving betreft in orde te zijn ivm GPDR-regels publiceren we hierbij het  protocol dat we afsloten met LeerID, en de verwerkersovereenkomst die we afsloten met Eummena.
Lees hier de engagementsverklaring betreffende de LeerID.
Zie good practice (van min. 32 tot 42).

Wil je weten hoe je je leerlingen een LeerID kan geven, klik dan hiernaast op het logo!

  

Leerdoelen uitgaande de STEM Olympiade

Hier een opsomming van de mogelijke bereikte leerdoelen na afleggen van de STEM Olympiade:
De geel gemarkeerde delen hebben te maken met het beantwoorden van de vragen; de rest heeft te maken met het STEM Tornooi.
Opgemaakt in samenwerking met de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen – Antwerpen.

Katholiek Onderwijs 1A.pdf GO! POV OVSG 1A.pdf   -  Katholiek Onderwijs 1B.pdf   -  GO! POV OVSG 1B.pdf

 

Wedstrijdreglement

Algemeen

 1. Aan de Vlaamse STEM Olympiade Youth kunnen alle leerlingen deelnemen van de eerste graad secundair onderwijs.
 2. De organisatie van de Vlaamse STEM Olympiade is in handen van Agoria, Defensie, Equans, NMBS/Infrabel, Johnson&Johnson, TVH, Unilin, Volta, EOS Wetenschap, RTC Antwerpen, Technopolis, KU Leuven, UGent, UHasselt, Associatie UAntwerpen, VUB, Erasmus, PXL, Thomas More, VIVES, hierna de inrichters genoemd.
 3. Inschrijving van leerlingen gebeurt via de schoolverantwoordelijke van de deelnemende school. Hiervoor dient de school zich ieder jaar online in te schrijven. Hierbij worden de naam en contactgegevens van een schoolverantwoordelijke ingevoerd. Uiterste datum: zie tijdstabel hierboven.
 4. Pas als de schoolverantwoordelijke gekend is, kunnen leerlingen als deelnemer worden opgegeven.
 5. Inschrijving van de deelnemers gebeurt online door de schoolverantwoordelijke. Uiterste datum: zie tijdstabel hierboven.
 6. Er is een bijdrage van € 3 per deelnemer verschuldigd. Bij het afsluiten van de inschrijvingen wordt hiervoor een factuur verzonden naar de schoolverantwoordelijke.
 7. Eventuele verplaatsingsonkosten zijn ten laste van de deelnemende school of deelnemers.

Verloop van de wedstrijd

 1. Bij het begin van ieder schooljaar wordt de tijdstabel gepubliceerd.
 2. De wedstrijd verloopt in twee stappen: een voorronde en finale.
 3. De voorronde wordt in de deelnemende scholen georganiseerd onder toezicht van de schoolverantwoordelijke. Deze is verantwoordelijk voor het eerlijk verloop van de voorronde.
 4. De schoolverantwoordelijke organiseert de voorronde volgens de instructies die hem/haar minstens één week voor de voorronde bezorgd werden door de inrichters.
 5. De voorronde vindt in alle deelnemende scholen in dezelfde week plaats. Reserveer een computerlokaal en per klas kan er deelgenomen worden.
 6. De voorronde bestaat uit meerkeuzevragen.
 7. De finale bestaat uit meerkeuzevragen en 4 praktische proeven.
 8. De thema's van de vragen worden door de inrichters vastgelegd en gepubliceerd op de website.
 9. De wedstrijdjury staat in voor de quotering van de antwoorden van zowel voorronde als finale.
 10. De wedstrijdjury maakt een rangschikking op van de deelnemers van de voorronde en bezorgt een lijst van de resultaten van de deelnemers van de eigen school aan de schoolverantwoordelijke. Resultaten van de andere deelnemende scholen worden niet publiek gemaakt.
 11. Alle deelnemers aan de voorronde ontvangen een attentie via de schoolverantwoordelijke.
 12. De inrichters bepalen het aantal deelnemers dat door kan gaan naar de finale. Deze deelnemers scoorden de hoogste resultaten, het aantal wordt beperkt tot een maximum van 64. Een afwijking hierop kan gemaakt worden indien een aantal deelnemers een gelijke score hebben als de 64ste deelnemer in de rangschikking. De inrichters kunnen in dat geval beslissen om de groep uit te breiden of te beperken, zodat alle deelnemers met dezelfde rangschikking geselecteerd worden.
 13. De beslissing van de inrichters hierin is ontegensprekelijk.
 14. De lijst van geselecteerde deelnemers wordt publiek gemaakt via de website. Enkel de naam en school worden vermeld, de resultaten niet. De lijst wordt alfabetisch gerangschikt op naam.
 15. Alle geselecteerde deelnemers worden verondersteld deel te nemen aan de finale. Inschrijven voor de finale is bijgevolg niet nodig.
 16. De schoolverantwoordelijken worden op de hoogte gesteld door de inrichters indien deelnemers uit hun school geselecteerd werden voor de finale.
 17. De finale vindt plaats op één moment en plaats voor alle deelnemers.
 18. De wedstrijdjury maakt een rangschikking op van de resultaten van de deelnemers na het beëindigen van de finale. De deelnemers worden een prijs toegekend volgens hun klassering in de finale.

Wedstrijdjury

 1. De wedstrijdjury wordt jaarlijks samengesteld uit vrijwillige juryleden uit het technisch (hoger) onderwijs, de academische wereld en vertegenwoordigers uit de technologiesector.
 2. De wedstrijdjury bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van de inrichters.
 3. De juryleden kiezen een voorzitter en een secretaris uit de groep. Deze twee taken zijn onverenigbaar.
 4. De juryleden mogen geen werkrelatie hebben met deelnemende scholen.
 5. De juryleden bepalen de vragen die gesteld worden in beide ronden.
 6. De juryleden bewaren discretie omtrent de vragen.
 7. De wedstrijdjury neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Indien er een even aantal stemgerechtigden is, heeft de voorzitter een dubbele stem.
 8. De wedstrijdjury informeert de inrichters omtrent de resultaten.
 9. De secretaris verzorgt de communicatie met de schoolverantwoordelijke.

Controle en onregelmatigheden

 1. De wedstrijdjury kan een van zijn leden of een afgevaardigde van de inrichters controle laten uitvoeren op de organisatie van de voorronde met bijzondere aandacht voor de eerlijkheid.
 2. Indien onregelmatigheden worden vastgesteld bij de controle van de organisatie van de voorronde, wordt de wedstrijdjury hiervan op de hoogte gesteld door het jurylid of afgevaardigde.
 3. De voorronde zal niet onderbroken worden bij het vaststellen van onregelmatigheden.
 4. De schoolverantwoordelijke zal gehoord worden door de wedstrijdjury of zijn voorzitter voordat een beslissing wordt genomen. De voorzitter brengt desgevallend verslag uit aan de wedstrijdjury.
 5. De wedstrijdjury kan desgevallend beslissen om de deelnemende school uit te sluiten van deelname aan de finale en/of om de resultaten van de leerlingen van de deelnemende school nietig te verklaren.
 6. De beslissing hierover wordt genomen in de tijd tussen de voorronde en de finale. De schoolverantwoordelijke wordt hiervan op de hoogte gesteld, minstens een week voor de finale.