In het verlengde van de Vlaamse STEM Olympiade, Technology approved, is er het STEM Tornooi Youth. STEM/Techniek-onderwijs staat o.a. voor onderzoekend leren, samenwerken, probleemoplossend handelen, innovatie, ontwikkelen van technologie, maatschappelijke relevantie, communiceren, competenties van de 21e eeuw, ontwerpen en realiseren. Wij stellen twee uitdagingen/projecten voor die geschikt zijn voor de leerlingen 1e graad secundair. Hierbij zullen we de projectvoorbereiding ter beschikking stellen. De beste uitgewerkte en gerealiseerde projecten, per school, mogen dan deelnemen op de finale van dit STEM Tornooi Youth.

De finale is op dinsdag 30/4/24 - tussen 9u en 15u - in de Koninklijke School voor Onderofficieren van Defensie te Sint-Truiden - Luikersteenweg 371

Zie www.saffraanberg.be/nl/de-campus-saffraanberg


De 40 beste teams kunnen deelnemen.
Inschrijven kan via de contactpersoon van de STEM Olympiade Youth. Het inschrijvingsbedrag bedraagt €50, maar bij deelname aan de finale hoeft dit niet betaald te worden.

Gaat uw school/klas ook de uitdaging aan? Wij voorzien alweer bronzen, zilveren en gouden trofeeën en een sjieke prijs voor de winnaars per project. Succes; het belooft een fantastische sfeer te worden.

Inschrijven kan tot 29/2/2024. Het beste team per school bepalen we in de maand maart. Succes :-)

Ieder team ontvangt een medaille

Minister dhr. Vincent Van Peteghem reikt de prijzen uit tijdens de plechtige prijsuitreiking.
Vice-eersteminister en minister van Financiën

 

De gouden winnaar (perproject) ontvangt een SPIKE Prime robotset

De zilveren winnaar (per project) ontvangt een 10x micro:bit set

De creativiteitsprijs is een STEM-beker

 

Hier een opsomming van de bereikte leerdoelen na afleggen van het STEM Tornooi.
Katholiek Onderwijs 1A GO! POV OVSG 1A Katholiek Onderwijs 1B GO! POV OVSG 1B

 

in samenwerking met: