In 2023-2024 kan een keuze gemaakt worden uit 2 projecten:

 

De Krachtige Kraan

Een massa optillen lukt enkel door er een kracht op uit te oefenen en zo de zwaartekracht te overwinnen.
Lukt het jou om met een zo klein mogelijk kracht een grote massa op te tillen?
Onderzoek hoe dit mogelijk is, en ontwerp een constructie die dit kan.

Hier vind je de Wedstrijdbrief !

nota: het gewicht van de emmer + zand is 7 kg.

De Complexe Code

We dagen jou uit om een escape box te maken over de klimaatverandering, gebruik makende van duurzame materialen.
Lukt het jou om de ultieme duurzame escape box te ontwerpen?

Hier vind je de Wedstrijdbrief !

notaDe maximaal te benutten ruimte betekent dat dit niet enkel bij de start is, maar ook in werking. De delen die kunnen uitklappen of uitkunnen horen dus ook bij deze ruimte van 1x1x1 meter

nota: Er kan gebruik gemaakt worden van de netspanning 230V

 

 

 

In 2022-2023 was er keuze uit 3 projecten:

 

De Zonnige Zoeker

Bij ‘De Zonnige Zoeker’ ontwerpen de leerlingen een systeem waarbij een zonnepaneel een lichtbron kan volgen met als doel gedurende een bepaalde tijd zoveel mogelijk elektrische energie op te wekken met dat zonnepaneel.

Hier vind je de nieuwsbrief

De Lekkende Leiding

Bij ‘De Lekkende Leiding’ ontwerpen de leerlingen een systeem dat in staat is om binnen een afvoerbuis het lek en de verstopping te vinden met een robot.

Hier vind je de nieuwsbrief

De Geschaalde School

Bij ‘De Geschaalde School’ bouwen de leerlingen een maquette van hun eigen school en schoolomgeving, waarbij ze bij voorkeur meerdere technieken gebruiken. De verkeerssituatie in de omgeving van de school moet duidelijk aan bod komen.

Hier vind je de nieuwsbrief

 

In 2021-2022 en 2020-2021 was er keuze uit 2 projecten:

 

De Veroverende Rover

Aan jullie om een robot te ontwerpen en te realiseren die zich over obstakels en
hindernissen kan voortbewegen.

Hier vind je de nieuwsbrief

De Zelfregelende Serre

Aan jullie om een zo goed mogelijke serre te ontwerpen en te realiseren.

Hier vind je de nieuwsbrief

 

In 2019-2020 was er keuze uit 2 projecten:

 

De Krachtige Ketting

De bedoeling van deze opdracht is dat jullie een machine ontwikkelen waar je een knikker instopt en waar na een zekere tijd een bol uitkomt die tegen een plaat aanrolt een zo groot mogelijke kracht wordt gemeten.

Hier vind je de nieuwsbrief

Het Magisch Magazijn

De bedoeling van dit project is een zelfrijdende robot te ontwikkelen die volledig autonoom
containers kan verplaatsen, herkennen en vinden in het magazijn.

Hier vind je de nieuwsbrief

 

In 2018-2019 was er keuze uit 2 projecten:

 

De Brute Brug

Een massa optillen lukt enkel door er een kracht op uit te oefenen en zo de zwaartekracht te overwinnen.
Lukt het jou om met een zo klein mogelijk kracht een grote massa op te tillen?
Onderzoek hoe dit mogelijk is, en ontwerp een constructie die dit kan.

Hier vind je de nieuwsbrief

De Dolle Doolhof

We dagen jou uit om een escape box te maken over de klimaatverandering, gebruik makende van duurzame materialen.
Lukt het jou om de ultieme duurzame escape box te ontwerpen?

Hier vind je de nieuwsbrief

 

In 2017-2018 was er keuze uit 2 projecten:

 

Curiosity Mars Mission

De bedoeling van deze ruimteopdracht is dat jullie een wagentje maken dat op een Marslandschap kan rijden. Het oppervlak van Mars is héél hobbelig en toch moet het wagentje in staat zijn om een recht pad te kunnen afleggen.

Hier vind je de nieuwsbrief

De Roterende Turbine

De bedoeling van deze opdracht is om de efficiëntie van een windturbine te onderzoeken. Met het optimale resultaat kan je zoveel mogelijk windenergie omzetten naar elektrische energie. Om deze efficiëntie op te meten ontwerp en construeer je zelf een kleine windturbine met een opgegeven generator. Je kan testen uitvoeren aan de hand van een luchtstroming die ontstaat door een
ventilator.

Hier vind je de nieuwsbrief

 

In 2016-2017 was er keuze uit 2 projecten:

 

De Waterige Kraan

Aan jullie om een kraan op schaal te maken en die laten werken op waterkracht.
Kunnen jullie de 5 containers aan boord brengen?

Hier vind je de nieuwsbrief

De Kronkelende Cadillac

Aan jullie om een zelfrijdende ziekenwagen te ontwikkelen die een vooropgesteld traject kan volgen. Kan die wagen over een brug en door een tunnel rijden? Laten jullie de wagen de kronkelende weg volgen of nemen jullie de alternatieve weg?

Hier vind je de nieuwsbrief