logo stemolympiade
Vlaamse Junior STEM Olympiade
blink uit in technologie
technology approved

Trouwe deelnemers

We voorzien een plexi-ophang-bord met eervolle vermelding "ACTIEVE SCHOOL". Alle scholen die 3 jaar na elkaar deelnemen verdienen zo'n bord en kunnen dit om de 3 jaar ontvangen. Wij waarderen oprecht jullie continue deelname.

Actieve School

Actieve School

Actieve School