Vlaamse STEM olympiade
blink uit in technologie
technology approved

Campagnes mislukt om jongeren voor techniek te laten kiezen


Het aantal leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs is in tien jaar tijd amper veranderd, ondanks talloze campagnes om kinderen te over- tuigen voor techniek te kiezen.

Dit schooljaar is 39 procent van de leerlingen ingeschreven in het algemeen secundair onderwijs (ASO), 31 procent in het technisch (TSO) en 27 procent in het beroeps (BSO). Dat blijkt uit gegevens van de meest recente februaritelling in het onderwijs, die parlementsleden Bianca Debaets en Paul Delva (beiden CD&V) opgevraagd hebben. Opvallend zijn de statistieken van tien jaar geleden: in het schooljaar 2002-2003 verschilden de percentages amper. De enige verschuiving is een lichte achteruitgang in TSO en BSO. Dat lijkt vreemd: de overheid heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in campagnes om kinderen naar het technisch onderwijs te lokken. Zowat elke school organiseert ondertussen een technologie- of wetenschapsweek en ook projecten om meisjes en techniek te verzoenen zijn schering en inslag. Tevergeefs, zo blijkt nu. "In het hoger onderwijs is er zelfs een achteruitgang", zegt Rik Hostyn, coördinator van de Technologie Olympiade. "Als je zou vergelijken met dertig jaar geleden zou je zien hoe dramatisch de situatie echt is. In een bepaalde school in West-Vlaanderen zaten er toen 90 leerlingen in een A2 elektronica. Nu zijn dat er nul."Dat de campagnes niet werken, ligt aan de insteek, meent Hostyn. "Wij hebben vooral de nadruk gelegd op het feit dat technologie leuk is. In Nederland doen ze het anders en stijgt het aantal jongeren in technisch onderwijs wel. Zij benadrukken dat je door technologie een betere wereld kunt creëren. Dat willen wij nu ook doen."Geen gek idee, denkt jongerentrendwatcher Tom Palmaerts (Trendwolves). "Jongeren willen iets betekenen", zegt hij. "Die insteek kan dus werken. Maar alleen als we het als maatschappij ook menen: als we eigenlijk blijven vinden dat iemand toch eerst ASO moet proberen, dan werkt het niet."

© De Morgen (14 maart 2012)