Vlaamse STEM olympiade
blink uit in technologie
technology approved

Vragen en antwoorden voorronde 2020-2021


De vragen van de voorronde 2020-2021, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2019-2020


De vragen van de finale 2019-2020, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2019-2020


De vragen van de voorronde 2019-2020, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier. Bij antwoord 5: zie www.youtube.be/weetjewatt

Vragen en antwoorden finale 2018-2019


De vragen van de finale 2018-2019, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2018-2019


De vragen van de voorronde 2018-2019, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2017-2018


De vragen van de finale 2017-2018, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2017-2018


De vragen van de voorronde 2017-2018, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2016-2017


De vragen van de finale 2016-2017, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2016-2017


De vragen van de voorronde 2016-2017, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2015-2016


De vragen van de finale 2015-2016, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2015-2016


De vragen van de voorronde 2015-2016, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2014-2015


De vragen van de finale 2014-2015, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2014-2015


De vragen van de voorronde 2014-2015, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

De oplossing van vraag 18 kan je terugvinden op ikhebeenvraag.be

Vragen en antwoorden finale 2013-2014


De vragen van de finale 2013-2014, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2013-2014


De vragen van de voorronde 2013-2014, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2012-2013


De vragen van de finale 2012-2013, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2012-2013


De vragen van de voorronde 2012-2013, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2011-2012


De vragen van de finale 2011-2012, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2011-2012


De vragen van de voorronde 2011-2012, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden finale 2010-2011


De vragen van de finale 2010-2011, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

Vragen en antwoorden voorronde 2010-2011


De vragen van de voorronde 2010-2011, kan u hier in pdf-formaat downloaden. De oplossingen vindt u hier.

De oplossing van vraag 9 kan je terugvinden op youtube, de oplossing van vraag 22 kan je terugvinden op ikhebeenvraag.be.

Andere voorbeeldvragen


Om u een idee te geven van welk soort vragen u kan verwachten op de Vlaamse Technologie Olympiade, vindt u hieronder enkele voorbeeldvragen.

De vragen zijn opgedeeld in verschillende vakgebieden. Tijdens de voorronde en de finale zal een wisselende verhouding van vragen uit die vakgebieden gesteld worden.

Het opstellen van de vragen werd gedaan met aandacht voor de inhoud van de vakken die belangrijk zijn voor het slagen in een 1ste academische bachelor in de Industriële Wetenschappen.

Biotechnologie


Uit de bladeren van een plant worden twee pigmenten X en Y geïsoleerd. In het blad dragen pigmenten de geabsorbeerde lichtenergie over op andere pigmenten, die deze energie voor de fotosynthese gebruiken. Bij daglicht zien pigment X en Y er respectievelijk geel-oranje en paars-blauw uit. Van de pigmenten X en Y wordt het absorptiespectrum bepaald. In de afbeelding hieronder, is het absorptiespectrum van één van deze pigmenten weergegeven.

Van welk pigment is in de afbeelding het absorptiespectrum weergeven? En bij welke belichting, met golflengte 450nm of 500nm, zal de fotosynthese met behulp van dit pigment de hoogste opbrengst hebben?

 1. pigment X en golflengte 450nm
 2. pigment X en golflengte 500nm
 3. pigment Y en golflengte 450nm
 4. pigment Y en golflengte 500nm

  Bouw


Pieter-Jan heeft een garage bijgebouwd. Hij was heel trots op zijn bouwsel, maar nu de winter voor de deur staat merkt hij een probleem op. Boven het raam dat hij geplaatst heeft, is er altijd een vochtige plek. Je kan op de tekening hieronder zien hoe Pieter-Jan zijn venster geïnstalleerd heeft.
Wat is hier het probleem?

 1. De garage is niet verwarmd, daarom heb je last van vocht.
 2. De muur is nog niet geschilderd, daarom kan het water binnendringen doorheen de muur.
 3. Er is een koudebrug in de constructie, het probleem kan enkel opgelost worden door de koudebrug te onderbreken.
 4. Er sijpelt water door het raam naar binnen.

  Chemie


Om glas te maken wordt zand gesmolten. Om het smeltpunt van zand te verlagen, worden er stoffen bij gemengd. Soda (natriumcarbonaat) is een geschikte stof daarvoor. Natuurlijke soda is echter moeilijk te vinden, daarom ging men op zoek naar de technologie om kunstsoda te produceren. De Franse arts Nicolas Le Blanc vond een methode hiervoor. Probleem was dat deze giftige afvalstoffen opleverde. De Belg Ernest Solvay ontwikkelde een milieuvriendelijk alternatief. Om glas te produceren mengt men tegenwoordig dus soda (natriumcarbonaat) met zand (silicium(IV)oxide) en wordt dit verwarmd tot meer dan 2000 graden Celsius. Tijdens dit proces ontstaat natriumsilicaat en koolstofdioxide. Hoe ziet deze chemische reactie er uit?

Als extra informatie, hieronder een deel van de tabel van Mendeljev:

Bron: Wikipedia
 1. NaCO + SiO → NaSi + CO2
 2. Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2
 3. NaCO2 + SiO3 → NaSiO3 + CO2
 4. Na2CO3 + 2SiO → Na2Si2O3 + CO2

  Elektriciteit


Mijn oom heeft nooit elektriciteit gestudeerd, maar is ervan overtuigd dat hij een superelektricien is. In zijn keuken werkte één van de twee schakelaars uit een wisselschakeling niet meer. Hij verving de kapotte schakelaar... Klaar! Dat had je gedacht! Toch was er nog een probleem. Met de vernieuwde schakelaar kan hij het licht aan doen en met de andere schakelaar kan hij het licht ook weer uitknippen. "Wat is het probleem?", vraag je je nu af. Wel, als mijn oom nog eens de eerste (vernieuwde) schakelaar wil gebruiken, werkt die helemaal niet meer. Wat is er misgelopen denk jij?

 1. Mijn oom had de twee schakelaars moeten vervangen. Iedereen weet toch dat als de ene het begeeft, de andere iets later de geest geeft.
 2. Toen mijn oom de schakelaar verving, heeft hij de lampdraad met één van de wisseldraden verwisseld.
 3. Na het vervangen van de schakelaar, is mijn oom vergeten om de verliesstroomschakelaar opnieuw in te schakelen.
 4. Mijn oom heeft bij de nieuwe schakelaar de wisseldraden onderling verwisseld.

  Elektronica


Marie, Jef en Gust zijn op bezoek bij tante Bernadette die onlangs zelf een domoticasysteem heeft geïnstalleerd. Via drie drukknoppen kan de lamp boven de salontafel ingeschakeld worden. Als Marie, Jef of Gust op een knop drukken, stuurt die knop een 'digitale 1' naar het domotica systeem. Hoe kunnen Marie, Jef en Gust samenwerken om de lamp in te schakelen? De lamp brandt als er een 'digitale 1' op aanwezig is.
 1. Jef drukt op zijn knop. Marie en Gust drukken niet op hun knop.
 2. Marie drukt op haar knop. Jef en Gust drukken niet op hun knop.
 3. Marie en Jef drukken wel op hun knop. Gust drukt niet op zijn knop.
 4. Marie, Gust en Jef drukken niet op hun knop.

  Informatica


Computerspecialist Robbe kan enkel met nulletjes en ééntjes rekenen. Wat is de binaire voorstelling van 127?
 1. 10000001
 2. 10000011
 3. 00000127
 4. 01111111

  Mechanica


Sofie draait aan het onderste kleine tandwiel om uiteindelijk de generator verbonden aan wiel A te doen draaien. In welke richting zal die generator draaien en hoe vlug?

 1. Generator A draait in wijzerzin en trager dan de snelheid waarmee Sofie draait.
 2. Generator A draait in wijzerzin en vlugger dan de snelheid waarmee Sofie draait.
 3. Generator A draait in tegenwijzerzin en trager dan de snelheid waarmee Sofie draait.
 4. Generator A draait in tegenwijzerzin en vlugger dan de snelheid waarmee Sofie draait.

  Technisch Tekenen


Hieronder is een 3D-tekening te vinden van een onvolledige kubus. Welk deel (a, b, c of d) kan de kubus vervolledigen.


 1. Deel A
 2. Deel B
 3. Deel C
 4. Deel D